Kinesitherapie

Elke bewoner krijgt tijdens zijn verblijf kinesitherapie volgens zijn gezondheidstoestand. Iedere kinesitherapeut werkt halftijds op een wooneenheid. Dit laat een individuele begeleiding en een vertrouwensrelatie toe.

Bevoegdheden:

  • Waken over het fysische en psychische comfort door een correcte positie in bed of zetel en door relaxatiemassages,…
  • Behouden van de zelfstandigheid, bijvoorbeeld door het stappen te bevorderen en door het aanleren van de verplaatsing van het bed naar de zetel.
  • Onderhouden van de verschillende functie’s: de mobiliteit, de verplaatsingen, … Het onderhouden van de soepelheid van de gewrichten is zeer belangrijk bij bedlegerige personen of rolstoelafhankelijke personen.
  • Verzekeren van een revalidatie indien nodig na een val of een onverwachte hospitalisatie tijdens het verblijf.
  • Bijstaan van de bewoners tijdens de laatste levensfase.

De kinesitherapeuten zijn geïntegreerd in het multidisciplinair team en stellen hun specifieke vaardigheden ter beschikking