top of page

Ergotherapie in Woonzorgcentrum Hof Ter Heyde in Bekkevoort, Vlaams-Brabant

Ergotherapie

Naar een rust- en verzorgingstehuis gaan is een moeilijke stap voor elke nieuwe bewoner. Hierbij stopt het leven echter niet. Het gaat door, maar in een ander kader, op een andere plaats. 

De dienst ergotherapie verwelkomt en ontvangt elke nieuwe bewoner en helpt hem zich te integreren in het leven van de instelling. De ergotherapeuten doen hun best om de kwaliteiten van elke persoon te ontdekken en gaan proberen, door een gevarieerd activiteitenprogramma, de verschillende functies (psychische en fysische) te stimuleren, de sociale contacten te bevorderen, de levenskwaliteit en het welzijn te verbeteren, de vrijetijdsbesteding te organiseren, … met respect voor ieders keuze.

Ergotherapie Hof Ter Heyde

Neem contact op voor meer informatie of maak een afspraak!

bottom of page