Animatie

Gezien het in de bedoeling ligt van de directie om de residenten,  in de loop van de dag, zoveel mogelijk “in groep” te laten functioneren,     worden diverse groepsactiviteiten aangeboden. Het staat de bewoners evenwel vrij om, al dan niet, aan deze activiteiten deel te nemen.

Dit houd in : geheugentraining, lezen en bespreken krant, turnen, beweging op muziek, sport en spel, relaxatie, …

 bezigheid1
bezigheid2
bezigheid3